Psihodinamska psihoterapija

Psihoterapija pomeni zdravljenje s pogovorom. Psihodinamska psihoterapija pa je pristop, ki skuša preko raziskovanja sedanjosti odkriti nezavedne dejavnike, ki sprožajo neželena doživljanja in nefunkcionalna vedenja. Ta proces se dogaja v okviru terapevtskega odnosa, ki je največji faktor uspeha terapevtskega procesa. V kvalitetnem, torej empatičnem, neobsojajočem odnosu lahko klient v varnem okolju spoznava in ozavešča svoja doživljanja, čustvovanja in prepričanja. Tako se vzpostavi prostor in možnost, da jih spremeni ali na novo izgradi osebnostne strukture, ki jih zaradi velikokrat neugodnih življenjskih okoliščin v preteklosti ni mogel.