Pogosta vprašanja

  1. Ali mi psihoterapija lahko pomaga pri moji težavi? Pogosto se ljudje ne zavedamo, da imajo naše misli vpliv tako na naše počutje in zdravje kot na medsebojne odnose. Psihoterapija nam omogoča, da odkrijemo vzroke miselnih vzorcev, kar nam da možnost, da jih z delom tudi spremenimo. Pot do tega je zelo različna, odvisna tako od globine težav, s katerimi se soočamo, kot tudi od načinov, na katere se z njimi spoprijemamo. Na uvodnem srečanju se lahko osebno pogovorimo in razjasnimo dvome in uskladimo pričakovanja. Začetna vprašanja lahko naslovite tudi preko elektronske pošte ali pa se pogovorimo po telefonu.
  2. Kako poteka psihoterapevtska ura? Na začetku srečanja ponavadi izpostavite teme, s katerimi se soočate, ki jih potem v nadaljevanju obravnavamo. Včasih do najbolj aktualne teme pridemo šele tekom pogovora, dostikrat pa se tudi zgodi, da terapevtska ure pripelje do pomembnih premikov brez v naprej začrtane vsebine.
  3. Ne govorim preveč rad/a, sploh pa ne o zasebnih stvareh. Ali je psihoterapija vseeno zame? Vsekakor je to pogost začeten dvom, kar psihoterapevt z razumevanjem sprejema. Običajno traja nekaj časa, da se vzpostavi potrebno zaupanje. Tekom terapevtskega procesa pa klient sam odpira teme, ki se mu zdijo zanj najpomembnejše, ko je na to pripravljen. Preko izkušnje v terapevtskem odnosu lahko pride do večje zaupljivosti in sproščenosti tudi v ostalih odnosih.
  4. O svojih težavah se pogovorim v prijateljskem krogu, vendar pa mi prijatelji/ce dajejo razne nasvete in velikokrat sem zmeden/a glede tega. Kako je s tem na psihoterapiji? Velika prednost psihoterapije je, da vas usmerja in vodi po poti, vendar po njej stopate sami. To pomeni, da terapevt ne daje nasvetov, temveč pomaga pri ugotavljanju in raziskovanju, kaj bi bilo za vas najbolje. Na ta način lahko zagotovimo, da so uvidi na terapijah res vaši in da lahko na njihovi podlagi potem sami sprejemate odločitve v prihodnosti. To je tudi nadaljna motivacija za delo, ki ga je potrebno za ta proces vložiti.
  5. Koliko časa bo trajal terapevtski proces? Dolžina psihoterapevtskih obravnav je zelo različna. Kratkotrajne obsegajo do 10 terapevtskih ur, dolgotrajne pa lahko tudi več let. Kratkotrajne obravnave so usmerjene na specifično temo in se ne dotikajo ostalih aspektov klientovega življenja, v dolgotrajnih obravnavah pa se lahko klientu posvetimo bolj celostno. Ta vrsta psihoterapije običajno vpliva na vsa področja klientovega delovanja in izzove večje in globlje spremembe.
  6. Kako je z varovanjem zaupnosti, imam pomisleke? Psihoterapevti psihodinamskega pristopa, člani Evropske zveze psihoanalitičnih pristopov Slovenije smo podpisniki in s tem zavezani k spoštovanju etičnega kodeksa EZPPS in SKZP (Slovenske krovne psihoterapevtske zveze). Ta zajema tako strogo obvezno zaupnost vseh informacij, kot tudi etično in moralno ravnanje terapevta.