O psihoterapiji

  • Psihodinamska psihoterapija
    Psihoterapija pomeni zdravljenje s pogovorom. Psihodinamska psihoterapija pa je pristop, ki skuša preko raziskovanja sedanjosti odkriti nezavedne dejavnike, ki sprožajo neželena doživljanja in nefunkcionalna vedenja. Ta proces se dogaja v okviru terapevtskega odnosa, ki je največji faktor uspeha terapevtskega procesa. V kvalitetnem, torej empatičnem, neobsojajočem odnosu lahko klient v varnem okolju spoznava in ozavešča svoja doživljanja, čustvovanja in prepričanja. Tako se vzpostavi prostor in možnost, da jih spremeni ali na novo izgradi osebnostne strukture, ki jih zaradi velikokrat neugodnih življenjskih okoliščin v preteklosti ni mogel.
  • Zakaj na psihoterapijo?
    Psihoterapija nam je lahko v pomoč in oporo pri stanjih, kot so: depresija, anksioznost, travme, težave v odnosih, izgorelost, težave s samopodobo in neželjeno vedenje. Prav tako lahko v psihoterapevtskem procesu spodbudimo večje razumevanje in obvladovanje čustev, ozavestimo vzroke težav, pa tudi spodbudimo samoraziskovanje in s tem globlje poznavanje svojih želja, ciljev in vrednot.