Psihodinamska psihoterapija

Psihoterapija pomeni zdravljenje s pogovorom. Psihodinamska psihoterapija pa je pristop, ki skuša preko raziskovanja sedanjosti odkriti nezavedne dejavnike, ki sprožajo neželena doživljanja in nefunkcionalna vedenja. Ta proces se dogaja v okviru terapevtskega odnosa, ki je največji faktor uspeha terapevtskega procesa. V kvalitetnem, torej empatičnem, neobsojajočem odnosu lahko klient v varnem okolju spoznava in ozavešča svojaContinue reading “Psihodinamska psihoterapija”

Zakaj na psihoterapijo?

Psihoterapija nam je lahko v pomoč in oporo pri stanjih, kot so: depresija, anksioznost, travme, težave v odnosih, izgorelost, težave s samopodobo in neželjeno vedenje. Prav tako lahko v psihoterapevtskem procesu spodbudimo večje razumevanje in obvladovanje čustev, ozavestimo vzroke težav, pa tudi spodbudimo samoraziskovanje in s tem globlje poznavanje svojih želja, ciljev in vrednot.